Pretass

Ačkoliv naše společnost vznikla teprve v roce 2004, není na trhu žádným nováčkem. Nová právní forma je pouze důsledkem potřeby koncentrace a zastřešení služeb, které náš tým poskytuje už od poloviny 90. let, tj. překladů, tlumočení a hlavně služeb při lokalizaci softwarových aplikací.

Společnost Pretass a její předchůdci prošli několika stupni vývoje a za téměř 20 let společné činnosti vznikl kompaktní specializovaný tým, který svoje služby nestaví pouze na výborné jazykové znalosti, ale i na znalosti zpracovávané problematiky a hlavně mnohaleté zkušenosti.

Nepochybně největší profesní zkušenosti jsme získali díky skutečnosti, že jsme od roku 2005 lokalizátorem informačních systémů společnosti SAP A.G. pro Českou republiku. Máme tak možnost pracovat na projektech, které jsou velmi rozsáhlé a pestré co do rozsahu použitých technologií a zejména profesních oblastí implementace.

V roce 2013 jsme se po úspěšném auditu stali jako první agentura v České republice a Slovenské republice certifikovanými partnery společnosti SAP AG.

Kvantitativní i kvalitativní změnu naší práce přineslo také rozšíření naší působnosti na Slovensko, kde prostřednictvím sesterské společnosti Pretass Slovakia zajišťujeme lokalizace řešení SAP a dalších systémů. Dále Pretass Slovakia zabezpečuje i certifikované překlady z/do německého jazyka (překlady s kulatým razítkem), a to prostřednictvím svých interních překladatelů s příslušnou odbornou specializací. Soustřeďujeme se na oblasti soudnictví, stavebního, strojírenského a automobilového průmyslu a zdravotnictví, kde pokrýváme pestrou škálu zákazníků od fyzických osob až po velké společnosti.

V dnešní době se naše společnost opírá o tým zkušených kmenových překladatelů, pravidelně však angažujeme také externí překladatele - specialisty, jejichž služeb využíváme zejména při zakázkách, kde jsou vyžadovány zkušenosti z méně obvyklých technických oborů, nasazení specializovaných nástrojů či práce v některém méně běžném jazyce.

S ohledem na historický vývoj společnosti se od samého počátku naší doménou staly aktivity v anglickém a německém jazyce, jsme však schopni zajistit služby i pro ostatní evropské jazyky.