Oblasti pôsobnosti

Oblasť nasadenia lokalizovaných systémov je veľmi široká. Preto sa v rámci vnútornej štruktúry Pretassu uskutočnila špecializácia lokalizátorov na jednotlivé odvetvia, predovšetkým s ohľadom na znalosť terminológie a legislatívu daného oboru.

Ide predovšetkým o

 • bankovníctvo, poisťovníctvo, finančný sektor
 • ľudské zdroje
 • logistika, materiálové hospodárstvo, odbyt
 • riadenie procesov
 • automobilový priemysel a strojárenstvo
 • hutníctvo a železiarstvo
 • IT, telekomunikácie, pošta
 • médiá
 • obchod, služby
 • ťažba surovín, petrochemický priemysel
 • verejná správa, školstvo