Technológia

Pri riešení požiadaviek zákazníkov sa opierame o moderné informačné technológie a nástroje, v prípade konkrétnych požiadaviek sme schopní sa prispôsobiť väčšine požiadaviek zákazníka.

Najväčšie skúsenosti máme s týmito formami prekladu

  • Preklady pomocou CAT nástrojov (SDL Trados Studio, SDLX, Catalyst, Logoport, Wordfast...)
  • Online preklady u zákazníka v prostredí informačných systémov prostredníctvom privátnych dátových sietí
  • Offline preklady dokumentov z rodiny Microsoft Office realizované pomocou nástrojov CAT
  • Offline preklady dokumentov formátov HTML, XML, PDF
  • Offline prezentácie Macromedia Flash
  • DTP vo všetkých bežne používaných nástrojoch