Lokalizácia

Vďaka špecifickým historickým, jazykovým a právnym podmienkam v ČR i SR sa potreba kvalitnej lokalizácie systémov stala mimoriadne dôležitou súčasťou snáď každého zavádzaného systému.

Dnešní používatelia očakávajú nasadenie "domácich" českých či slovenských systémov, systémov, ktoré komunikujú v materinskom jazyku a zaužívanej terminológii a spoľahlivo sa orientujú v spleti miestnych právnych predpisov a podporujú miestne zvyklosti. Ignorovať tento fakt si nemôže dovoliť žiadny ambiciózny projekt určený pre českého alebo slovenského používateľa.

Ak doplníme k výbornej znalosti jazykov, znalosti miestneho práva, zvyklostí a mentality používateľov aj znalosti informačných technológií, vznikne znalostná báza pre lokalizáciu systémov. Ak k nej pridáme navyše aj pracovitosť, zodpovednosť a schopnosť vidieť za lokalizáciou duševnú a materiálnu investíciu autorov systému, vznikne spoľahlivý lokalizátor.

Takýmto vývojom prešiel aj Pretass a lokalizácia informačných systémov sa stáva jeho hlavnou aktivitou.

Základným prostriedkom a cieľom poskytovaných služieb spoločnosti je vysoká kvalita práce definovaná v dokumente "Politika kvality služieb".